ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ITMB

Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ITMB

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

21 ม.ค. 65 | 440 view

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 portfolio)

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โพสโดย - |