ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ต้นโลห์

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ต้นโลห์

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

20 ม.ค. 65 | 438 view

Congratulations คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกมลชนก ต้นโลห์ บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมเหรียญทอง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

โพสโดย - |