ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศิษย์เก่า รหัส 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน

Example blog post alt

ศิษย์เก่า รหัส 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

17 ม.ค. 65 | 437 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ รหัส 42 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านครูผู้นำสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ระดับประเทศ โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564


Example blog post alt

โพสโดย - |