ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

12 ม.ค. 65 | 438 view

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โพสโดย - |