ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3

Example blog post alt

อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 1255 view

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ร่วมกับบริษัทโพสท์ อิลิเมนท์ จำกัด จัดกิจกรรมฝึก อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ  ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษา (ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น มรภ.มหาสารคาม และมรภ.อุบลฯ) ตลอดจนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมการสร้างแอนิเมชันและเกมส์ นำสู่ตลาดงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จักถึงศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคอีสาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  IT- 410 และ IT- 507 คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287