ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3

Example blog post alt

อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 1195 view

ศูนย์ดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEDCC) ร่วมกับบริษัทโพสท์ อิลิเมนท์ จำกัด จัดกิจกรรมฝึก อบรมการสร้างงานแอนิเมชัน 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Crazy Talk Animator 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำ  ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับนิสิต นักศึกษา (ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น มรภ.มหาสารคาม และมรภ.อุบลฯ) ตลอดจนผู้ประกอบการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมการสร้างแอนิเมชันและเกมส์ นำสู่ตลาดงานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ให้เป็นที่รู้จักถึงศักยภาพด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคอีสาน  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  IT- 410 และ IT- 507 คณะวิทยาการสารสนเทศ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543