ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

17 พ.ย. 64 | 443 view

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของใหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 35)

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53