ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Example blog post alt

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

17 พ.ย. 64 | 6 view

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของใหาวิทยาลัยมหาสารคามในภาคการศึกษาที่ 2/2564 (ฉบับที่ 35)

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40