ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวายวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวายวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

5 พ.ย. 64 | 443 view

วานนี้ (4 พฤศจิกายน 2564 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สมทบเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,592 บาท โดยตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ ลานอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปีนี้งดจัดขบวนแห่
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะวิทยาการสารสนเทศ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา
ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับชุมชน สมทบเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 506,958 บาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยในปีนี้งดจัดขบวนแห่ กำหนดผู้ร่วมงานพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53