ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ห่วงใย และขอส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ห่วงใย และขอส่งกำลังใจแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

5 พ.ย. 64 | 29 view

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดี กล่าวให้กำลังใจและมอบเงินบริจาค (เงินบริจาคจากบุคคลากรภายในคณะ) แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ครั้งนี้ บุคลากร ที่ได้รับผลกระทบ มีดังนี้ 1. นายอนุชิต เนื่องไชยยศ (อ๋อน) ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. นายดุสิต แสงเอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 3. นายจักรภพ มาตะรักษ์ (ต้อม) ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. นายทชภณ อรรคฮาตสี (พล) ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 5. นางสาวอาภาพร บุญหล้า (น้องรุ่ง) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขาภาควิชานิเทศศาสตร์)


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40