ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะ IT ร่วมสอบคัดเลือกนิสิตนานาชาติ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Example blog post alt

คณะ IT ร่วมสอบคัดเลือกนิสิตนานาชาติ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 1619 view

ระหว่างวันที่  15 – 21  ธันวาคม  2560  ณ  ศูนย์สอบเมืองพนมเปญ  ประเทศกัมพูชา  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศิริ  แซ่ลี้  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ  เทียนมงคล  เป็นตัวแทนของภาควิชาสื่อนฤมิต  ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  และคณะฯ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เข้าร่วมสอบคัดเลือกนิสิตนานาชาติในกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในหลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต  ที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2561   ทั้งนี้  หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต  ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษากัมพูชา เป็นอย่างมาก


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543