ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Example blog post alt

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

13 ต.ค. 64 | 437 view

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (ตารางทำการ) ให้แก่นิสิตบุคคลภายนอก ในวันที่ 28 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT-508 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

โพสโดย - |