ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มมส ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มมส ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

13 ต.ค. 64 | 483 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการได้ ลงพื้นที่ ”Workshop ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอนหัวข้อ "การสร้าง content สำหรับการนำเสนอข้อมูล เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า” ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Content เชิงพื้นที่ สู่การนำเสนอใน Social Media โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การนำเสนอใน Social Media - สมุนไพรต้านภัยโควิด” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ อาจารย์สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การนำเสนอใน Social Media -ตะกร้าจักรสาน และ มาลัยกรจากผ้าขาวม้า” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4