ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography

Example blog post alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 2490 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ  เทียนมงคล  สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography to Enhance Wayfinding Performance on Campus” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ4th International Conference on Multimedia and Communication Technologies (JETWI2017) ในระหว่างวันที่ 7 -11 ธันวาคม 2560 ณ Nanyang Techological University ประเทศสิงคโปร์


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287