ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography

Example blog post alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 2286 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนโชติ  เทียนมงคล  สังกัดภาควิชาสื่อนฤมิต  คณะวิทยาการสารสนเทศ  เดินทางไปราชการต่างประเทศเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“Designing a Graphic Configuration of University Cartography to Enhance Wayfinding Performance on Campus” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ4th International Conference on Multimedia and Communication Technologies (JETWI2017) ในระหว่างวันที่ 7 -11 ธันวาคม 2560 ณ Nanyang Techological University ประเทศสิงคโปร์


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543