ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

Example blog post alt

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

12 ต.ค. 64 | 50 view

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนอาจารย์ชาคริต สุดสายเนตร" ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx https://msu-th.webex.com/msu-th/e.php... ***หมายเหตุ ** 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 2. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่ายแสดงต่อกรรมการสัมภาษณ์ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รักษาเวลาด้วยนะครับ (ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ให้ตั้งชื่อตามลำดับประกาศ แล้วตามด้วยชื่อ-สกุลของตัวเอง) ตัวอย่าง 00นายไอที มมส

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 พ.ย. 64 | 82