ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประชาสัมพันธ์

Example blog post alt

ประชาสัมพันธ์

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

12 ต.ค. 64 | 21 view

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานประชุมวิชาการ The Asia Joint Conference on Computing (AJCC 2022) กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี สามารถส่งบทความวิจัยได้ภายในวันที่ 7 พ.ย.2564 ท่านที่สนใจสารมารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ajcc-conf.net/collaborative-journals/...


Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2565

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 พ.ย. 64 | 82