ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

8 ก.ย. 64 | 35 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ลงนามร่วมกับ พล.ท.สุเมธ นิลมัย เจ้ากรมการสื่อสารทหาร สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือ “ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านระบบเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ด้วยการจัดให้มีการบรรยายทางวิชาการ การฝึกอบรม การบูรณาการข้อมูล เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ รวมทั้งบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลกองบัญชาการกองทัพไทย


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40