ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม 2564

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

27 ส.ค. 64 | 65 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์ สายทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (รศ.) สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) สาขาวิชา ภูมิศาสตร์ อนุสาขาวิชา สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40