ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564

Example blog post alt

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564

โพสโดย คมสันต์ หงส์อนันต์

11 มิ.ย. 64 | 361 view

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ (Streaming) ผ่านสื่อออนไลน์ YouTube ช่อง คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 363