ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ให้แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ให้แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 728 view

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. : คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ระบบการเรียนการสอน (Learning Management System : LMS) ให้แก่คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สัญญา เศรษฐพิทยากุล ผู้ก่อตั้งบริษัท ทรินนิเทค จำกัด บรรยายภาพรวมการศึกษาในปัจจุบัน และการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่ศตวรรษที่ 21 นายฐากูรพงศ์ นาคชำนาญ ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท ทรินนิเทค จำกัด อบรมการใช้เครื่องมือ และการใช้งานห้อง Smart Classroom และ นายศุภชัย แซ่อื้อ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา บริษัท ทรินนิเทค จำกัด แนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ myCourseVille สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ณ ห้องปฏิบัติการ IT-506 คณะวิทยาการสารสนเทศ

ภาพ : ธนวรรธก์ มาตขาว
ข่าว : ณัฐกานต์ คำปลิว


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543