ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

1 มิ.ย. 64 | 472 view

เพื่อเปิดโอกาสและรองรับความสามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ

สท.บ.สารสนเทศศาสตร์

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

วท.บ.สื่อนฤมิต

วท.บ.ภูมิสารสนเทศ

วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์

วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรม

สำหรับธุรกิจใหม่


http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create" target="_blank" style="font-size:40px;"> สมัครเรียนคลิกเลย!!


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53