ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 รับตรงอิสระ) โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

1 มิ.ย. 64 | 1775 view

เพื่อเปิดโอกาสและรองรับความสามารถของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจศึกษาต่อในหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศ
สท.บ.สารสนเทศศาสตร์
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ.สื่อนฤมิต
วท.บ.ภูมิสารสนเทศ
วท.บ.วิทยาการข้อมูลประยุกต์
วท.บ.เทคโนโลยีนวัตกรรม
สำหรับธุรกิจใหม่

สมัครเรียนคลิกเลย!!


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908