ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาขาวิชาสื่อนฤมิต”

Example blog post alt

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาขาวิชาสื่อนฤมิต”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

16 ม.ค. 61 | 1360 view

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 : ภาควิชาสื่อนฤมิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชัย พรรษา ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ.สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในโครงการ “ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสาขาวิชาสื่อนฤมิต” ให้แก่นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 50 คน เพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เป็นที่รู้จักของสังคม และกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสื่อนฤมิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร น้อยอำคา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ณ อาคารทูบีนัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287