ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)

Example blog post alt

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

27 ม.ค. 64 | 512 view

http://www.web.msu.ac.th/ssystem/msunews/fileup/20201222102754.pdf" target="_blank">ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15)


ศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ของ มมส.

08-9619-6669, 08-5778-7187, 08-7635-5957

ฝ่ายเวชกรรมสังคมทีม SRRT โรงพยาบาลสุทธาเวช

0-4302-1021, 09-8149-7828 และ 09-5662-2283

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53