ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิเทศฯ มมส คว้า 50,000 บาท โครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3

Example blog post alt

นิเทศฯ มมส คว้า 50,000 บาท โครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3

โพสโดย

17 ธ.ค. 63 | 628 view

นิสิตเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คว้ารางวัลชมเชย ในงานตัดสินผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในโครงการ SUREE CREATIVE CONTEST No.3 ในหัวข้อ “จิ้มได้จิ้มดี... กับน้ำจิ้มสุกี้ ตราสุรีย์”ณ มหาวิทยาลัยศรีประทุม วันที่ 16 ธันวาคม 2563 . ผลการตัดสิน ทีม AJT305 จากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายกอปรกิจ ฤทธิ์กิ่ง นางสาวสุภาพร ชาดี นางสาววรพรรณ คำสุวรรณ นางสาวบุษบา ดีเกียรติถาวร นายศิวัช เพชรายุทธการ นางสาวอรฤทัย อภัยพรม


Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม "ขอสวัสดี​ปีใหม่และร่วมส่งความสุขให้กับทุกๆท่านตลอดปี 2565​"

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 30 ธ.ค. 64 | 40