ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

Example blog post alt

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

4 ม.ค. 61 | 1537 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รพีพร ช่ำชอง อาจารย์สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ได้รับทุนเอนเดเวอร์ประจำปี 2561 ทุนวิจัยด้านการอ่านตัวอักษรในเอกสารโบราณ (ทุนรัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติได้ไปทำวิจัย และศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย) ณ มหาวิทยาลัย South Australia โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบทุน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยมีผู้ได้รับทุนจำนวน 18 คน ซึ่งล้วนแต่มีความสามารถและมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ดังรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนเอนเดเวอร์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525