ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค พร้อมเข้าชิงต่อระดับประเทศ

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับภูมิภาค พร้อมเข้าชิงต่อระดับประเทศ

โพสโดย

8 ธ.ค. 63 | 468 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม จัดกิจกรรมการแข่งขัน True 5G World of smart education เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียนแอปพลิเคชันบนหุ่นยนต์เทมิ (Temi Robot) และเปิดโอกาสให้นิสิตได้ก้าวสู่เส้นทางสตาร์ทอัพ ต่อยอดไอเดียพัฒนานวัตกรรม ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องฉายภาพยนต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 16.30 นกิจกรรมดังกล่าว มีนิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารอบทั้งหมด 8 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจพต้องนำเสนอแนวคิด และผลงานในการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์ที่แต่ละทีมได้ออกแบบและวางแผนไว้ โดยทีมที่ผ่านเขจ้ารอบได้แก่ทีม Continue ชื่อผลงาน​ Temi Funny สมาชิกประกอบด้วย 1. นางสาวชนิตา หล่มศักดิ์ 2. นางสาวจุฑามาส วรรณตรง 3. นายณัฎฐพล ศรีดาพา 4. นายจิรศักดิ์ สังคะลึก โดยทีมดังกล่าวจะเป็นตัวแทนไปแข่งรอบประเทศเพื่อชิงเงินรางวัล 200,000 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมกาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566

โพสโดย จิตรทิวัส อามาตย์สมบัติ 6 ต.ค. 65 | 4