ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เข้ารับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Example blog post alt

คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส เข้ารับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โพสโดย

30 พ.ย. 63 | 216 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนันชัย คำเกตุ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาระบบ เข้ารับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จาก ท่านเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบ ในโอกาสคณะวิ่ทยาการสารสนเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 สาขา คือ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 และสาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม


Example blog post alt

รวมข้อมูล การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 16 มิ.ย. 64 | 158