ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”

Example blog post alt

ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”

โพสโดย

19 ต.ค. 63 | 463 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานการประชุมวิชาการ NatGEN “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5” “The 5th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งภาควิชาฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนำไปใช้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำแผนที่ด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่านที่สนใจสามารถอ่านละเอียดได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NatGEN2020/NUNatGen_AbNUNatGen.php


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53