ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”

Example blog post alt

ขอเชิญร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5”

โพสโดย

19 ต.ค. 63 | 515 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานการประชุมวิชาการ NatGEN “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5” “The 5th Conference on Natural Resources, Geoinformation and Environment” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งภาควิชาฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนำไปใช้ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำแผนที่ด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ท่านที่สนใจสามารถอ่านละเอียดได้ที่ http://www.agi.nu.ac.th/nred/NatGEN2020/NUNatGen_AbNUNatGen.php


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908