ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัด Mini open house เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัด Mini open house เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

16 ก.ย. 63 | 117 view

16 กันยายน 2563 ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด Mini open house เปิดบ้านต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการทัศนศึกษานักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ

ภายในกิจกรรมมี อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง ,อาจารย์ปริวัฒน์ พิสิษฐพงศ์ ,อาจารย์อนุชิน ฉัตรชินรัตน์ และอาจารย์มนันยา นิ่มพิศาล อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อนฤมิตเป็นวิทยากรนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในสาขาวิชา นอกจากนี้ภายในงานมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนแก่ผู้เข้าร่วมดูงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองปฏบัติ พร้อมพานักศึกษาเดินชมห้องปฏิบัติการ และบริเวณภายในคณะ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525