ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส พานิสิตร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับโครงการ True 5G Robotic Camp 2020

Example blog post alt

คณะไอที มมส พานิสิตร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับโครงการ True 5G Robotic Camp 2020

โพสโดย

15 ก.ย. 63 | 239 view

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมโครงการ True 5G Robotic Camp 2020 จัดโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

ภายในกิจกรรม ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการส่งมอบหุ่นยนต์เมมิ (Temi Robot) ให้กับทางคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเขียนแอปพลิเคชันบนหุ่นยนต์เมมิ (Temi Robot)จากปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งานจริง

โครงการ True 5G Robotic Boot Camp 2020 คือ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง และภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่นหุ่นยนต์เทมิ (Temi) โดยรูปแบบกิจกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรมโดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์เป็น TrueLABmembership และได้รับสิทธิ์ในการทำแบบประเมิน Psytech GeneSys Online มูลค่าประมาณ 5,500 บาท/คน ฟรี และได้รับ Certification การเข้าร่วมโครงการจากทรู


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287