ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส พานิสิตร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับโครงการ True 5G Robotic Camp 2020

Example blog post alt

คณะไอที มมส พานิสิตร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ กับโครงการ True 5G Robotic Camp 2020

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ก.ย. 63 | 111 view

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เดินทางเข้าร่วมโครงการ True 5G Robotic Camp 2020 จัดโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

ภายในกิจกรรม ทางบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีการส่งมอบหุ่นยนต์เมมิ (Temi Robot) ให้กับทางคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเขียนแอปพลิเคชันบนหุ่นยนต์เมมิ (Temi Robot)จากปัญหาและความต้องการจากผู้ใช้งานจริง

โครงการ True 5G Robotic Boot Camp 2020 คือ โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง และภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาแอพลิเคชั่นหุ่นยนต์เทมิ (Temi) โดยรูปแบบกิจกรรมจะมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในระดับอุตสาหกรรมโดยนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้สิทธิ์เป็น TrueLABmembership และได้รับสิทธิ์ในการทำแบบประเมิน Psytech GeneSys Online มูลค่าประมาณ 5,500 บาท/คน ฟรี และได้รับ Certification การเข้าร่วมโครงการจากทรู


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543