ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส คนใหม่

Example blog post alt

คณะไอที มมส ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มมส คนใหม่

โพสโดย

15 ก.ย. 63 | 175 view

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่าบริหาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน-รับมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ส่งมอบงาน ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวขอบคุณ รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช ที่ตลอดระยะเวลา 8 ปี ได้พัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง และขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาการคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทำให้การดำเนินงานในคณะเป็นไปด้วยความต่อเนื่องเรียบร้อย ตลอดจนแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.มนกานต์ อินทรกำแหง ที่จะได้มาสานงานต่อ

ในโอกาสนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287