ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตนิเทศศาสตร์ ปล่อยของ!! นำเสนอโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

Example blog post alt

นิสิตนิเทศศาสตร์ ปล่อยของ!! นำเสนอโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ กับบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ก.ย. 63 | 258 view

นิสิตชั้นปีที่ 4 เอกประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลการวิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดและแนวคิดในการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event)ให้กับบริษัทเจ้านาง(ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องSmart Classrom คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การนำเสนอดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกกระบวนการคิดและการวางแผนเพื่อการส่งเสริมการตลาดโดยผ่านแนวคิดการจัดกิจกรรมพิเศษ(Event) ทั้งหมด 9 กิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงงานด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relation Projects) โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธา สมควรดี กรรมการบริหาร นางสาวสุทธาทิพย์ วัฒนกิติกุล ผู้บริหารฝ่ายการตลาด และนางสาวณฐกานต์ อนันตศิริจินดา ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริษัทเจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นกรรมการในการให้คะแนนผลการนำเสนอกิจกรรมของนิสิต


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543