ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

2 ก.ย. 63 | 147 view

2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน พร้อมรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543