ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดกิจกรรมมาตรการประหยัดพลังงานรณรงค์บุคลากรและนิสิตประหยัดพลังงานภายในคณะฯ

โพสโดย

2 ก.ย. 63 | 279 view

2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์มาตรการการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน พร้อมรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำประปาภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ ณ ห้องโถงชั้น 2 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287