ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตเอกภาพยนตร์ มมส จัด workshop การผลิตหนังสั้น เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.ท่าขอนยางพิทยาคม

Example blog post alt

นิสิตเอกภาพยนตร์ มมส จัด workshop การผลิตหนังสั้น เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.ท่าขอนยางพิทยาคม

โพสโดย

1 ก.ย. 63 | 258 view

นิสิตเอกภาพยนตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางวิทยาคมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การผลิตหนังสั้น ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร โดยบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : เพจ นิเทศศาสตร์การภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287