ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตเอกภาพยนตร์ มมส จัด workshop การผลิตหนังสั้น เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.ท่าขอนยางพิทยาคม

Example blog post alt

นิสิตเอกภาพยนตร์ มมส จัด workshop การผลิตหนังสั้น เปิดโลกการเรียนรู้ให้กับนักเรียน รร.ท่าขอนยางพิทยาคม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

1 ก.ย. 63 | 144 view

นิสิตเอกภาพยนตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางวิทยาคมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์การผลิตหนังสั้น ในวันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึก พร้อมกล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สาคร อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร โดยบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตชั้นปีที่ 3 และนิสิตชั้นปีที่ 4 เอกภาพยนตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
ขอบคุณภาพบางส่วนจาก : เพจ นิเทศศาสตร์การภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543