ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

Example blog post alt

แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

โพสโดย

24 ส.ค. 63 | 551 view

ประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน 1-2/2564 ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53