ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

Example blog post alt

แจ้งปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

โพสโดย

24 ส.ค. 63 | 645 view

ประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียน 1-2/2564 ทั้งด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908