ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เผยโฉมหน้าผู้ชนะ IT FRESHMEN 2020 "GEN Z INFLUENCER”

Example blog post alt

เผยโฉมหน้าผู้ชนะ IT FRESHMEN 2020 "GEN Z INFLUENCER”

โพสโดย

18 ส.ค. 63 | 364 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวดดาวและเดือน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน IT FRESHMEN 2020 “GEN Z INFLUENCER” ใน คอนเซ็ปต์ More Zocial Movements ปฏิบัติการปั้น“เมนหลัก” เพื่อค้นพบตัวแทนของคน “เจนเนอเรชั่นซี” ผ่านวิถีออนไลน์หลากหลาย จากมุมมองของนิสิตเจนใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศปี 2020 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตแต่ละหลักสูตรคัดเลือกตัวแทนทั้งชายและหญิงที่มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรมในรอบมหาวิทยาลัยต่อไป

โดยผู้ได้รับตำแหน่งเดือนคณะวิทยาการสารสนเทศประจำปี 2563 คือนายทนงศักดิ์ บุญสูง (จูน) จากภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ได้รับตำแหน่งดาวคณะวิทยาการสารสนเทศ คือนางสาวธัญญรัตน์ บุตริน (นัท) จากภาควิชานิเทศศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 คนจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในรอบมหาวิทยาลัยต่อไปในวันที่ 22 สิงหาคม 2563


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287