ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560

Example blog post alt

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 1021 view

นิสิตเอกวิทยุและโทรทัศน์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวดรางวัลสายฟ้าน้อย (Sai Fah Noi Awards ครั้งที่ 13) ประจำปี 2560 ประเภทสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง และประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ จัดโดย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามารถและเปิดโอกาสนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านการผลิตรายการให้พร้อมก่อนทำงานจริง เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าว กรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. ได้รับรางวัลชมเชย “สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์” ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น จากเรื่อง “เปิดการเรียนรู้สู่วิถีเยอ” จากทีม กลู่เกล๊ะห์ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท
(หมายเหตุ : มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้าย 4 เรื่อง *ผลการตัดสินไม่มีผลงานเรื่องใดได้รับรางวัลดีเด่น ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชยมีจำนวน 3 เรื่อง จาก 3 สถาบัน)

2. ได้รับรางวัล “สารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียงดีเด่น” ชมเชยอันดับที่ 1 จากเรื่อง “ธุรกิจร้านรับฝาก” จากทีม ฟ้าแล่บฟ้าแล่บแปร๊บๆ ได้รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 5,000 บาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525