ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

Example blog post alt

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ

โพสโดย

14 ส.ค. 63 | 457 view

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลในบริบทของสารสนเทศศาสตร์" Digital transformation in Information Science context วิทยาการข้อมูล (Data Science) ในงานสารสนเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิลาส วูวงศ์ บริการรับใช้สังคมในบริบทการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนสารสนเทศศาสตร์สู่ยุคดิจิทัล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุน เทียมทินกฤต วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ


และร่วมงานมุทิตาจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุน เทียมทินกฤต
วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-22.00 น. ณ สโมสรอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53