ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สำเร็จไปอีกขั้น!! 3 ทีม นิสิตคณะฯไอที มมส เข้ารอบ 30 ทีม โครงการ NIA Creative Contest 2020

Example blog post alt

สำเร็จไปอีกขั้น!! 3 ทีม นิสิตคณะฯไอที มมส เข้ารอบ 30 ทีม โครงการ NIA Creative Contest 2020

โพสโดย

7 ส.ค. 63 | 325 view

นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย โครงการ NIA Creative Contest 2020 พร้อมรับทุนสนับสนุนในการผลิตผลงานทีมละ 5,000 บาท จากกิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ ด้านมุมมองอนาคต Images of Futures FUTURELAND of NORTHEASTERN ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวเปิดกิจกรรม และคุณพิมพ์ชนก เกสพานิช นักกลยุทธ์นวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Workshopโดยมี คุณนะโม ทองกำเนิด นักแสดง ผู้กำกับ นักเขียนบทภาพยนตร์ และอนิเมชั่น Production Supervisor เป็นวิทยากร กิจกรรมดังกล่าวมีนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารอบทั้งหมด 3 ทีมได้แก่

1. ทีม 4Glue ชื่อผลงาน FORESIGHT สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายภูมินทร์ พินิจ ,นายณัชภัทร ลาภทิพย์ ,นายเอกรัฐ เติมพันธุ์ ,นายภาคิน บุญเลิศ ,นางสาวทิยาพร แก้ววงค์

2. ทีม ดงปราคช ชื่อผลงาน กระบือน้อยคอยเตือน สมาชิกในทีมประกอบด้วย นางสาวณัฐริกา ปัญญาปรุ นางสาวกัญญาภัค คำทอง ,นางสาวไอลดา เจริญถิ่น ,นายกิตติ จิตรวิกรานต์

. 3. ทีม มีอารมณ์ สตูดิโอ ชื่อผลงาน โรคต้าว สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพัฒนา สันโดษ ,นายอารมณ์ รอดประพันธ์ ,นายมรรษมาน แสนวา ,นายภัทรเดช จันทะฟอง


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287