ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัด Workshop Microsoft Teams พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัด Workshop Microsoft Teams พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

7 ส.ค. 63 | 215 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . กิจกรรมกล่าวได้รับเกียรติจากคุณธนศาสตร์ สุดจริง คุณภูวดล โคตรบรรเทา นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์ และนายอิศรา ผาละนัด ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนางวราลักษณ์ คุปต์บดินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543