ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส จัด Workshop Microsoft Teams พัฒนาศักยภาพบุคลากร

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส จัด Workshop Microsoft Teams พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โพสโดย

7 ส.ค. 63 | 305 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ Microsoft Teams สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม . กิจกรรมกล่าวได้รับเกียรติจากคุณธนศาสตร์ สุดจริง คุณภูวดล โคตรบรรเทา นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์ และนายอิศรา ผาละนัด ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล และถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนางวราลักษณ์ คุปต์บดินทร์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287