ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครนิสิตอาสาแนะแนวหลักสูตร พร้อมทุนสนับสนุน

Example blog post alt

เปิดรับสมัครนิสิตอาสาแนะแนวหลักสูตร พร้อมทุนสนับสนุน

โพสโดย

29 ก.ค. 63 | 431 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตนิสิตดำเนินการกิจกรรมบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก โดยมีทุนการสนับสนุนกิจกรรมให้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และกรอกใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908