ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณะไอที มมส จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากร

Example blog post alt

คณะไอที มมส จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากร

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

21 ก.ค. 63 | 339 view

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรด้าน Digital Literacy สำหรับบุคลากร ในหน่วยงานราชการ และเอกชน ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมี) โดยมีอาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิช ถิระโคตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ

ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากอาจารย์จเร รันตพิทักษ์ บริษัทเออาร์ไอที จำกัด (ARIT) เป็นวิทยากรอบรม และสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 411, 412 และ 415 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522