ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge”

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 814 view

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge” ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” จัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ให้อย่างสร้างสรรค์

ในปีนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดย 2 ทีมนิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัลดังนี้

1. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 แคมเปญ 'Oneway Newfriends' จาก ทีม Buffet Crew รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท และประกาศนียบัตร

2. รางวัลชมเชย แคมเปญ Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า จากทีม Legendary Kill รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และประกาศนียบัตร


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287