ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge”

Example blog post alt

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge”

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

3 ม.ค. 61 | 753 view

ผลงานของนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 รางวัล จากการประกวด “TOYOTA Campus Challenge” ภายใต้โครงการ “ถนนสีขาว” จัดโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ให้อย่างสร้างสรรค์

ในปีนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดย 2 ทีมนิสิตจากภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัลดังนี้

1. รองชนะเลิศอันดับที่ 3 แคมเปญ 'Oneway Newfriends' จาก ทีม Buffet Crew รับทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท และประกาศนียบัตร

2. รางวัลชมเชย แคมเปญ Yellow Stop เบรกรถหยุดฝ่า จากทีม Legendary Kill รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และประกาศนียบัตร


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543