ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / English Exit-Exam รอบที่ 3 มาแล้วจ้า

Example blog post alt

English Exit-Exam รอบที่ 3 มาแล้วจ้า

โพสโดย

15 ก.ค. 63 | 1317 view

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา English Exit-Exam (รอบที่ 3) โดยจะสอบในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. และมีการทดลองสอบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำคัญตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908