ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

Example blog post alt

วิทยาการสารสนเทศ มมส ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

15 ก.ค. 63 | 265 view

15 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา - ผ้าอาบน้ำฝน ร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผล เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา 2563 ณ วัดศรีสุขธรรมวราราม จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1522