ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / แล็บวิจัยและพัฒนา MISL ร่วมกับบริษัท ซินเทลลิเจนต์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการ MISL Summer School 2020 รวมมูลค่า 87,500 บาท

Example blog post alt

แล็บวิจัยและพัฒนา MISL ร่วมกับบริษัท ซินเทลลิเจนต์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการ MISL Summer School 2020 รวมมูลค่า 87,500 บาท

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

13 ก.ค. 63 | 706 view

แล็บวิจัยและพัฒนา MISL คณะวิทยาการสารสนเทศ มมส และบริษัท ซินเทลลิเจนต์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่ผ่านการอบรมโครงการ MISL Summer School 2020 ในการนี้ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นิสิตโดยมีอาจารย์ปรีชา น้อยอำคา หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรตระกูล เป็นผู้จัดโครงการและมอบทุนให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงิน 87,500 บาท


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525