ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / สโมฯ ไอที นำเสนอแผนดำเนินกิจกรรม ปี 2563 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

Example blog post alt

สโมฯ ไอที นำเสนอแผนดำเนินกิจกรรม ปี 2563 พร้อมรับฟังนโยบายการปฏิบัติงานจากท่านคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

5 ก.ค. 63 | 163 view

3 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เข้านำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563 ต่อท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง IT - 203 โดยมีท่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมด้วย ทิ้งนี้ท่านคณบดีฯ ได้เล่าถึงนโยบายการปฏิบัติงานในการพัมนาคณะฯ และได้ให้คำแนะนำและข้อคิดในการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีความสุข


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543