ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / IT MSU ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตต้นแบบ "MSU FOR ALL"

Example blog post alt

IT MSU ร่วมแสดงความยินดี กับนิสิตต้นแบบ "MSU FOR ALL"

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

19 มิ.ย. 63 | 415 view

ขอแสดงความยินดี นางสาวมาริสา จำนงศิลป์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสได้รับคดเลือกให้ได้รับรางวัล นิสิตต้นแบบ "MSU FOR ALL" โดยจะเข้ารับรางวัลในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525