ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภูมิสารสนเทศ มมส จัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

Example blog post alt

ภูมิสารสนเทศ มมส จัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

16 มิ.ย. 63 | 642 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การนำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร ด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมและสังเกตการณ์


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1543