ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / ภูมิสารสนเทศ มมส จัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

Example blog post alt

ภูมิสารสนเทศ มมส จัดอบรมการใช้โปรแกรม ArcGIS ให้หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม

โพสโดย

16 มิ.ย. 63 | 753 view

ภาควิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง การนำเข้าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการเกษตร ด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมและสังเกตการณ์


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287