ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่

Example blog post alt

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปคนใหม่

โพสโดย

10 มิ.ย. 63 | 381 view

10 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เดินทางเข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ซึ่งมีพิธีรับ - ส่งมอบงาน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา


Example blog post alt

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 3 มี.ค. 64 | 287