ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 มิ.ย. 63 | 477 view

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เปิดรับนิสิตใน 6 หลักสูตร ดังนี้

1) ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์

2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

4) วท.บ. สื่อนฤมิต

5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ

6) วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่


การรับสมัคร

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

สมัครออนไลน์ : http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create" target="_blank">http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create


ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://it.msu.ac.th/home/admin/assets/files/news/7a3ee367fc3fb9186d61e53dd1e0fec6.pdf" target="_blank">http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53