ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

Example blog post alt

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์

8 มิ.ย. 63 | 1416 view

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการส่งเสริมบุคคลด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับนิสิตใน 6 หลักสูตร ดังนี้
1) ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์
2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4) วท.บ. สื่อนฤมิต
5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ
6) วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจใหม่

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2563

สมัครออนไลน์ : http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create

ดาวน์โหลดใบสมัคร: http://itservice.it.msu.ac.th/stdregis/regis/create

ไฟล์แนบ


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525