ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย

8 พ.ค. 63 | 506 view

เปิดรับสมัครปริญญาโท

หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admissionกลุ่มวิชาที่เปิดสอน

วิทยาการข้อมูล (Data Science)

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Information Technology Security and Network)

มัลติเอเจ้นท์และการสนับสนุนการตัดสินใจ (Multiagent and Decision Making)

ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
#ITMSU


Example blog post alt

โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะด้านไอที หัวข้อ Data Science และ Data Engineering

โพสโดย ธิติพัทธ์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา 6 ส.ค. 65 | 53