ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย อนุสรณ์ ศรีชมพู

8 พ.ค. 63 | 176 view

เปิดรับสมัครปริญญาโท
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
วิทยาการข้อมูล (Data Science)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Information Technology Security and Network)
มัลติเอเจ้นท์และการสนับสนุนการตัดสินใจ (Multiagent and Decision Making)
ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)


#ITMSU


Example blog post alt

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (รอบที่ 2 ) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 8 ก.ค. 62 | 1525