ข่าวคณะ IT

ข่าวคณะ IT

หน้าหลัก / ข่าวคณะ IT / เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Example blog post alt

เปิดรับสมัครปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสโดย

8 พ.ค. 63 | 662 view

เปิดรับสมัครปริญญาโท
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
สมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.msu.ac.th/admission

กลุ่มวิชาที่เปิดสอน
วิทยาการข้อมูล (Data Science)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (Information Technology Security and Network)
มัลติเอเจ้นท์และการสนับสนุนการตัดสินใจ (Multiagent and Decision Making)
ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)


#ITMSU


Example blog post alt

ขอความร่วมมือนิสิต ประเมิน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โพสโดย สยาม ไพรสนธิ์ 28 มิ.ย. 64 | 908